Seguretat privada per al control d’accessos a determinats espais públics

La FeSMC-UGT de Catalunya ha adreçat una carta a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) perquè tinguin en compte el col·lectiu de seguretat privada per dur a terme el control d’accés a determinats espais públics.

Tot i que evidentment les diferents forces i cossos de seguretat de l’Estat i de les policies locals són prevalents per a dur a terme el control d’accessos en determinats espais públics com poden ser les platges, piscines, parcs, etc, encaminats a mantenir el distanciament social i les directrius sanitàries que des de les diferents administracions públiques puguin aprovar-se, des de la FeSMC-UGT de Catalunya entenem que en cas que aquests efectius siguin insuficients, el col·lectiu de seguretat privada és l’únic que podria dur a terme aquesta activitat de vigilància i control de determinats espais públics des dels vessants legal i professional.

Comments are closed.