VALORACIÓ EPA 1r TRIMESTRE 2016: La minsa ocupació creada -precària, temporal, parcial i de curta durada- no garanteix sortir de la pobresa

218.800 llars tenen tots els seus actius en situació de desocupació, i 107.700 no tenen cap perceptor d’ingressos. Segons les dades de l’EPA del primer trimestre de 2016, Catalunya inicia l’any amb una taxa d’atur del 17,4% i amb 660.000 persones en situació de desocupació: 8.600 persones menys que al trimestre anterior (-1,29%) i 98.000 persones menys que l’any 2015 (-12,93%). La taxa d’atur a l’estat espanyol se situa en el 21%, amb 4.791.400 persones en situació de desocupació, 11.900 Continua llegint