VALORACIÓ ATUR ABRIL 2018: La UGT denuncia que a Catalunya es fan cada mes entre 3,3 i 2,6 milions d’hores extres no remunerades, que podrien generar entre 21.000 i 26.000 llocs de treball

La lluita contra aquest frau és una de les mesures per reduir el nombre de persones en situació d’atur.

Gairebé el  50% del total de les persones que reben una prestació, cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació

Aquest mes d’abril l’atur a Catalunya se situa en 398.946 persones, 12.515 persones menys respecte al mes anterior (-3,04%) i 26.805 persones menys en relació amb l’abril de l’any passat (-6,30%).

L’atur baixa també a l’Estat espanyol: 86.683 persones menys (-2,53%) respecte al mes anterior, i 237.168 persones menys (-6,64%) que l’any passat, amb 3.335.868 persones en situació d’atur.

L’atur es redueix a totes les províncies:

 • Barcelona: en 8.353 persones (-2,78%), i 292.437 persones en situació d’atur.
 • Girona: en 2.027 persones (-5,22%), i 36.793 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: en 1.815 persones (-3,66%) i 47.791 persones en situació d’atur.
 • Lleida: en 320 persones (-1,44%) i 21.925 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una disminució de l’atur que oscil·la entre el 7,21% de Barcelona i el 0,89% de Lleida.

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones: 6.973 homes menys en situació d’atur (-3,86%), per 5.542 dones menys aturades (-2,40%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 9,03% en el cas dels homes (17.238 aturats menys) i un 4,07% en el de les dones (9.567 dones aturades menys).

Baixa també l’atur entre la població treballadora més jove: El nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 27.310 joves, 1.583 joves menys el mes anterior (-5,48%). Interanualment, la reducció ha estat d’un 4,59%, amb 1.313 joves menys en situació d’atur.

Es redueix la població estrangera desocupada i representa el 20,57% del total de l’atur: Amb 82.074 persones estrangeres en situació de desocupació, 3.378 persones menys que el mes anterior (-4%), i 1.463 persones menys (-1,8%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur baixa a tots els sectors:

Ø  Fonamentalment als serveis, en 9.914 persones (-3,41%).

Ø  A la indústria, en 1.111 persones (-2,37%).

Ø  A la construcció, en 940 persones (-2,65%).

Ø  A la agricultura, en 494 persones (-4,71%)

Ø  Entre les persones sense ocupació anterior en 56 persones (-0,20%).

 Pel que fa a la variació interanual, l’atur també s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 13.466 persones menys (-4,58%); a la indústria, amb 6.004 persones menys (-11,58%); a la construcció, amb 5.894 persones menys (-14,59%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.060 persones menys en situació d’atur, (-3,67%) i a l’agricultura, amb 381 persones menys (-3,67%).

Aquest mes però, baixa la contractació. S’han signat un total de 256.614 contractes, 7.688 contractes menys que el mes anterior (-2,91%).

La contractació es redueix a totes les províncies:

Ø  Barcelona: 4.862 contractes menys (-2,41%).

Ø  Tarragona: 1.740 contractes menys (-6,51%).

Ø  Lleida: 842 contractes menys (-7,40%).

Ø  Girona: 244 contractes menys (-1,01%).

Interanualment, la contractació en el conjunt de Catalunya s’ha incrementat un 6,12%, amb 14.794 contractes més. Però només ha augmentant a Barcelona, amb 22.730 contractes més (+13,02%), mentre que a la resta de províncies la contractació s’ha reduït.

S’han signat 37.920 contractes indefinits, 3.374 contractes menys que el mes anterior (-8,17%), però amb un increment d’un 11,42% respecte a l’any anterior (3.886 contractes més). La contractació indefinida representa el 14,78% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 218.694 contractes temporals, 4.314 menys que el mes anterior (-1,93%), però també amb un increment interanual del 5,25%, amb 10.908 contractes més.

 • El 85,22% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.
 •  El 79,98% de la contractació ha estat al sector serveis (205.250 contractes)
 • El 67,88% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis(174.187 contractes).

El 52,65% dels contractes de l’abril els han signat homes (135.110 contractes). Les dones han signat el 47,35% del total de la contractació d’aquest mes (121.504 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Aquest mes es comptabilitzen 3.351.587 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 30.760 persones (+0,93%) respecte al mes anterior. Interanualment, l’afiliació s’incrementa en 97.497 persones (+3%).

La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 55,85%.

 •  El 44,15% de les persones en situació d’atur no cobren prestació o subsidi per desocupació (181.649 persones).
 •  El 49,50% del total de les persones que reben una prestació, cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació: 113.753 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.
 • El 71,79% de les persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res (295.402 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 L’arribada del bon temps novament ve acompanyada de la reducció de l’atur i de l’increment de la contractació (que ja es va produir al mes anterior coincidint amb la Setmana Santa, i per això baixa aquest mes) i de l’afiliació a la seguretat social. I novament ens trobem davant l’estacionalitat del nostre mercat de treball, que dóna resposta a les demandes del sector serveis i l’inici de la temporada turística.

Ja coneixem de memòria l’evolució del nostre mercat de treball per als propers mesos: més temporalitat, contractes de curta durada, de salaris baixos, parcialitat no voluntària, l’increment dels falsos autònoms i noves formes de treball atípiques que ens aboquen a més precarietat laboral, menys drets laborals i més persones treballadores pobres, que continuen sense percebre l’efecte de l’increment dels beneficis i els guanys empresarials.

Per una altra banda, segons els nostres càlculs, a Catalunya, cada mes, es realitzen entre 3,3 i 2,6 milions d’hores extres no remunerades. Lluitant contra aquest frau es podrien generar entre 21.000 i 26.000 llocs de treball.

Alertem també que el passat 30 d’abril van finalitzar els programes PREPARA i PAE. Tot i que les persones que ja són beneficiàries d’aquests programes continuaran percebent aquests ajuts, les persones que hagin exhaurit les seves prestacions a partir d’aquesta data quedaran desprotegides fins la posada en marxa de la nova Renda complementària de Desocupació de la Seguretat Social-RED, encara no tancada.

En aquest sentit, el govern de l’estat espanyol proposa una reforma de les prestacions assistencials, per unificar els programes PREPARA, PAE i Renda Activa d’Inserció, que continua sense donar resposta a les necessitats de les persones beneficiàries d’aquestes prestacions, en tant que representen un enduriment dels requisits d’accés, redueixen de la seva durada i no millora les quanties de les prestacions, entre altres aspectes.

Així mateix continuem lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi, que són les que no hem de perdre de vista:

 • En l’actualitat hi ha 150.287 persones més en situació d’atur. 
 • Hi ha 65.473 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 5.043  joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen molt més els temporals que els indefinits.
 • La temporalitat és 2,87 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 25 punts percentuals.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La reposició dels drets de les persones treballadores i la derogació de les reformes laboralsque han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, i un canvi del model productiu basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • La garantia d’uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb un augment salarial al voltant del 3%, situant el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros. 
 • L’impuls de la contractació indefinida per lluitar contra el frau de la contractació temporal, fomentar la contractació a jornada completa, penalitzant la contractació parcial fraudulenta i involuntària, i fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, per evitar les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
 • A igual treball, igual sou, per lluitar contra la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació i agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.
 • Impulsar les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics. 
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Comments are closed.