Resum de les Regles d’afectació del SMI 2019

Hem elaborat un resum de les Regles d’afectació de la nova quantia del SMI 2019, un cop entra en vigor del RD 1462/2018. Amb aquest document volem aclarir els dubtes que es puguin generar en referència a l’aplicació d’aquest decret. Resum de les Regles d’afectació del SMI 2019

Aplicación de nuevo SMI al convenio de consultoría y tecnologías de la información

El Real Decreto 1462/18 determina que ningún trabajador puede ganar un salario total por debajo de 12.600€ al año. Como sabéis, el pasado mes de diciembre el gobierno elevó el SMI a 900€/mes en 14 pagas (12.600€ año). El Real Decreto 1462/18 determina que ningún trabajador puede ganar un salario total por debajo de esa cantidad anual, y en los Artículos 2 y 3.1 establece qué conceptos y complementos salariales, de los convenios en vigor, pueden ser compensados y absorbidos Continua llegint

VALORACIÓ IPC OCTUBRE 2018: El poder adquisitiu dels treballadors empitjora més a més aquest 2018, tot i la fase expansiva de l’economia i els elevats beneficis empresarials

La UGT de Catalunya exigeix augments salarials al voltant del 3%, salari mínim de 1.000 euros i clàusules de revisió salarial amb efectes retroactius a tots els convenis Els preus del mes d’octubre van augmentar un 2,4% a Catalunya respecte a l’octubre de 2017, una dècima més que a Espanya, on els preus van augmentar un 2,3%. Quant a la variació mensual dels preus, aquests han augmentat un 0,9% tant a Catalunya com a Espanya. Per províncies, la variació interanual Continua llegint

VALORACIÓ IPC MAIG 2018: La inflació marca el camí que han de seguir els salaris

L’índex de preus al consum ascendeix al 2,1%, mentre a Catalunya els preus són un 2,3% més elevats que fa un any. No podem demorar més la pujada dels salaris i assegurar-nos que no perdin capacitat adquisitiva. Avui han sortit publicades a l’INE les dades sobre l’evolució de l’IPC corresponents al mes de maig, i assenyalen que la taxa de variació anual se situa al 2,1% per a Espanya i al 2,3% per a Catalunya. La inflació, així, s’ha disparat Continua llegint