VALORACIÓ ATUR AGOST 2023: Catalunya registra la millor dada d’atur d’un mes d’agost des del 2008 tot i l’augment de l’atur en 7.516 persones

Tot i l’evolució favorable del mercat de treball, com a resultat de la reforma laboral, és el moment d’abordar aspectes pendents que encara precaritzen les condicions laborals: l’elevada parcialitat, sobretot la involuntària, les jornades irregulars,  els salaris baixos i l’atur de llarga i molt llarga durada.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes d’agost a Catalunya:

Dades destacades del mes:

 Atur.

 • Creix l’atur a Catalunya per segon mes consecutiu i se situa en 338.872 persones (+7.516 persones, +2,27%), tot i que interanualment, l’atur decreix en 12.073 persones (-3,44%).
 • A l’Estat espanyol l’atur registrat també augmenta, situant-se en 2.702.700 persones (+24.826 persones intermensualment, +0,93%) però presenta una reducció interanual de 221.540 persones (-7,58%).
 • Respecte al juliol, l’atur augmenta a totes les províncies: +5.431 persones a Barcelona (+2,19%), +944 persones a Tarragona (+2,46%), +734 persones a Girona (+2,52%) i +407 persones a Lleida (+2,49%). Però interanualment l’atur baixa a totes les demarcacions: a Lleida cau un 10,04% (-1.866 persones), a Girona un 7,36%(-2.369 persones), a Tarragona un 6,19% (-2.594 persones) i a Barcelona un 2,03%(-5.244 persones). 
 • En termes absoluts, augmenta més l’atur femení (+4.356 dones, +2,27%) que el masculí (+3.160 homes, +2,27%). Hi ha 54.254 dones més en situació d’atur que homes, i representen aquest mes el 58,01% del total de l’atur (196.563 dones, per 142.309 homes). Respecte a l’any anterior, l’atur decreix en ambdós sexes: -7.008 dones(-3,44%) i -5.065 homes (-3,44%). 
 • També torna a incrementar-se l’atur juvenil i se situa en 18.942 joves:  458 joves més  respecte al mes anterior (+2,48%), i 463 joves més interanualment (+2,51%).
 • Augmenta l’atur entre les persones majors de 45 anys, situant-se en 199.391 persones (+2.042 persones en un mes, +1,03%), però 4.649 persones menys interanualment (-2,28%). Aquest mes representen el 58,84% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur registrat es manté entre les persones estrangeres: 63.571 persones (10 persones més intermensualment (+0%). Interanualment es redueixen en 940 persones (-1,5%). Aquest mes representen el 18,76% del total de l’atur.  
 • Per sectors, l’atur s’incrementa fonamentalment als serveis (+7.002 persones, +2,93%). També s’incrementa a la indústria (+770 persones, +2,10%) i a la construcció (+538 persones, +2,09%). Per contra, es redueix entre les persones sense ocupació anterior (-707 persones, -2,84%) i a l’agricultura (-87 persones, -1,62%). Interanualment, l’atur es redueix a tots els sectors: agricultura (-19,26%, -1.262 persones), indústria(-5,01%, -1.974 persones), construcció (-4,26%, -1.170 persones) i serveis (-3,74%,-9.551 persones). Per contra, les persones sense ocupació anterior incrementen l’atur (+8,46%, +1.884 persones). 

Afiliació a la seguretat social 

 • Aquest mes es perden 60.317 llocs de treball (-1,61%), i el nombre de cotitzants a la seguretat social se situa en693.396 persones, Però en un any s’han creat 100.636 nous llocs de treball (+2,80%).
 • El percentatge de persones cotitzants a la seguretat social amb contracte indefinit és aquest mes del 81,47% (78,19% a l’agost’22 i el 67,10% a l’agost’19). I s’ha reduït la temporalitat del total de persones cotitzants a la seguretat social, situant-se aquest mes en l’12,61%, davant del 16,21% de l’any passat (27,45% a l’agost’19).
 • Segons el règim general de la seguretat social, en un any, s’han creat 119.312 llocs de treball amb contracte indefinit a temps complert i 36.902 llocs de treball amb contracte indefinit a temps parcial, mentre que s’han destruït 69.288 llocs de treball temporals a temps complet i 24.502 llocs de treball temporals parcials.

Contractació.

 • Es redueix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 167.600 contractes, 250 contractes menys que l’anterior (-31,55%), i 40.322 contractes menys interanualment (-19,39%).
 • Intermensualment, la contractació ha baixat a totes les províncies: Barcelona registra 57.036 contractes menys (-32,84%), Girona, -8.698 contractes (-31,73%), Tarragona, -8.329 contractes (-32,84%) i Lleida, -3.187 contractes (-17,33%). Interanualment, la contractació també decreix a totes les províncies.
 • Es redueix la contractació indefinida. 69.528 contractes indefinits signats, -35.337 contractes menys intermensualment (-33,70%), i 15.558 contractes indefinits menys interanualment (-18,29%). La contractació indefinida representa el 41,48% del total de la contractació mensual (fa un any representava el 40,92%).
 • Els contractes fixos discontinus (22.844 contractes aquest mes), representen el 32,86% del total de la contractació indefinida (l’any 2022 representaven el 30,63%).
 • La contractació temporal també es redueix: 98.072 contractes temporals signats, 913 contractes menys intermensualment (-29,94%), i 24.764 contractes menys interanualment (-20,16%). La contractació temporal representa el 58,52% del total de la contractació mensual (el 59,08% l’any 2022).
 • Per sectors, es redueix el nombre de contractes fonamentalment als serveis(-68.979 contractes, -35%). També se signen menys contractes a la indústria (-6.880 contractes, -21,83%), a la construcció (-2.696 contractes, -30,89%). Per contra, augmenta la contractació a l’agricultura (+1.305 contractes, +17,31%). Interanualment la contractació decreix a tots els sectors: als serveis (-32.771 contractes), a la indústria (-4.628 contractes), a la construcció (-1.945 contractes), i a l’agricultura (-978 contractes). 
 • Del total de contractes signats, el 76,43% ha estat del sector serveis (128.090 contractes), i d’aquests, el 41,86% ha estat indefinida. Aquest mes, 82,71% dels contractes signats a la construcció han estat indefinits, a l’agricultura el 60,64%, i a la indústria el 22,73%.
 • A l’agost la contractació masculina ha estat superior a la femenina: el 53,37% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (89.446 contractes) i el 46,63% dones (78.154 contractes).
 • En el que portem d’any, s’ha signat un total de656.905 contractes. El 45,35% (751.430 contractes) indefinits (agost’22, 39,72%), dels quals el 28,30% (212.625 contractes) són fixos discontinus (agost’22, 25,26%).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) 

 • Es redueix el nombre de persones en situació d’ERTO. L’agost finalitza amb 140 persones en situació d’ERTO a Catalunya, 152 persones menys que el mes anterior. En l’actualitat, 1.770 persones estan incloses en ETOP i 370 persones en un ERTO per força major.
 • Del total de persones en ERTO, 751 són dones i 1.389 són homes. Les dones representen el 35,09% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 35,65% de les persones tenen un ERTO parcial (763 persones) i el 64,35% un ERTO amb suspensió del contracte (1.377 persones).
 • A l’Estat espanyol 11.238 persones estan en situació d’ERTO.

Protecció social 

 • 040 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 68,52% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte).
  • 224 persones cobren una prestació contributiva.
  • 816 persones cobren una prestació no contributiva (el 40% del total de prestacions).
  • 316 persones no cobren prestacions per desocupació (el 31,48% del total de l’atur registrat).

Valoració i propostes  de la UGT de Catalunya 

Tradicionalment l’agost és un mes negatiu per l’atur, i per segon mes consecutiu s’incrementa a Catalunya, amb 7.516 persones més en situació de desocupació. Tot i això, estem davant l’agost amb menys atur registrat des del 2008.

Aquest mes creix l’atur fonamentalment al sector serveis, com a conseqüència de la finalització d’algunes activitats estivals i ho fa a tots els grups poblacionals (dones, homes, joves, majors de 45 anys i persones estrangeres). Tot i això, l’atur interanual a Catalunya es redueix en 12.073 persones.

A l’agost també acostuma a caure la contractació. Així, s’han signat menys contractes, tant intermensual com interanualment però, en termes absoluts, es redueix més la contractació temporal que la indefinida.

D’altra banda, tot i que aquest mes registra 60.317 persones menys afiliades a la seguretat social, en un any s’han creat 100.636 nous llocs de treball.

I la contractació indefinida representa el 41,48% del total d’aquest agost, davant el 40,92% de l’any anterior, i el 45,35% del total de la contractació acumulada de l’any.

Així mateix, les persones afiliades a la seguretat social amb contracte indefinit arriba aquest mes al 81,47% (agost’2022, 78,19%) i la temporalitat del total de persones cotitzants a la seguretat social se situa en el 12,61%, (agost’22, 16,21%).

Segons el règim general de la seguretat social, en un any s’han creat 119.312 llocs de treball amb contracte indefinit a temps complert, 36.902 llocs de treball amb contracte indefinit a temps parcial i 19.237 llocs de treball fixos-discontinus, mentre que s’han destruït 69.288 llocs de treball temporals a temps complet i 24.502 llocs de treball temporals parcials.

Els contractes fixos discontinus representen aquest agost el 32,86% de la contractació indefinida i el 28,3% de la contractació indefinida acumulada de l’any, però s’ha de tenir en compte que les persones cotitzants al règim general de la seguretat social amb un contracte fix-discontinu representen el 5,91% del total d’afiliacions amb contracte indefinit.

Pel que fa a les prestacions per desocupació, la taxa de cobertura se situa en el 68,52%, incloent les persones amb contracte fix-discontinu en període d’inactivitat, i 104.316 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball no cobren prestacions.

Tot i l’evolució favorable del mercat de treball, com a resultat de la reforma laboral, és el moment d’abordar aspectes pendents que encara precaritzen les condicions laborals de molts treballadors i treballadores: l’elevada parcialitat, sobretot la involuntària, les jornades irregulars, l’accés al treball i les condicions laborals de les persones més joves i les dones, els salaris baixos i l’atur de llarga i molt llarga durada.

Així mateix, les dades de l’IPC avançat del mes d’agost el situen en el 2,6%, 3 dècimes més que al juliol, el que reflecteix l’encariment dels preus al consum per segon mes consecutiu, com a conseqüència de l’increment dels carburants i dels preus de l’electricitat. I aquests increments afecten en major mesura a aquelles famílies amb les rendes més baixes i a les persones de més edat.

D’altra banda, segons les darreres dades de l’Observatori de Marges Empresarials, durant els primer semestre del 2023 els beneficis empresarials ja superen en un 50% el nivell prepandèmia, ampliant els marges 2,2 punts percentuals. I aquests beneficis empresarials són molt més evidents en sectors com les energètiques o les entitats financeres.

Tots aquests elements continuen penalitzant la classe treballadora que segueix perdent poder adquisitiu, alhora que s’incrementen les situacions de vulnerabilitat i la pobresa laboral.

Davant aquesta situació, la UGT de Catalunya demanem un canvi de política econòmica i empresarial per acabar amb aquesta estratègia de grans beneficis a costa dels treballadors i les treballadores, basada en el continu increment dels preus finals dels productes, tot i la moderació dels costos salarials.

És necessari desplegar mesures per contenir i limitar els beneficis desorbitats en alguns sectors, i implementar reformes que incentivin la competència en els mercats més oligopolitzats.

I és fonamental continuar incidint en l’increment salarial dels treballadors i treballadores, així com garantir la protecció de les famílies en situació de més vulnerabilitat i impulsar la recuperació del poder adquisitiu perdut de la classe treballadora.

A més, la UGT de Catalunya continuem reclamant: 

 • L’enfortiment del Diàleg social i del marc català de relacions laborals, com a eina de participació entre el Govern i els Interlocutors Socials per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • Un nou model productiu més equilibrat i sostenible, basat en una política industrial, amb més inversió́ en innovació́, formació́ i coneixement, amb un model turístic sostenible i amb condicions de treball digne i un sector serveis amb valor afegit.
 • Avançar cap a la jornada de 32 hores setmanals. 35 hores per llei, ara! Arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Consolidar per llei el salari mínim professional al 60% del salari mitjà, establir el Salari Mínim de Referència Català, per aconseguir que cap salari estigui per sota del 60 % del salari mitjà del país (1.319 euros per 14 pagues), i augmentar els salaris en consonància amb el nivell d’inflació i els beneficis empresarials.
 • Un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb l’ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una millor compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, i un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible.
 • Un Servei Públic d’Ocupació modern, amb els recursos i personal tècnic orientador necessaris per transformar-lo en un servei permanent i referent per a les persones treballadores, que busquen feina o volen progressar professionalment, i per a les empreses, amb una intermediació pública efectiva i de qualitat.

Comments are closed.