VALORACIÓ ATUR GENER 2022: El 2022 s’inicia amb 2.644 persones més en situació d’atur i 36.617 llocs de treball menys a Catalunya

La UGT insta els partits polítics que no donin l’esquena als treballadors i treballadores i que dijous que ve avalin, amb el seu vot, l’acord sobre la reforma laboral fruit del consens entre sindicats, patronal i Govern.

Les dades que coneixem, tot i la situació actual a Catalunya, reflecteixen una evolució interanual positiva de l’atur, però continuen mostrant alts índexs de precarietat.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de gener a Catalunya:

Dades destacades:

Atur

 • Catalunya inicia l’any 2022 amb 371.802 persones en situació d’atur.644 persones més respecte al mes anterior (+0,72%), però 136.279 persones menys interanualment (-26,82%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 123.078 persones, amb un increment intermensual de 17.173 persones (+0,55%), i un decrement interanual de 841.275 persones (-21,22%).
 • L’atur s’incrementa a les quatre províncies: a Barcelona en 1.711 persones (+0,64%), a Tarragona en 468 persones (+0,99%), a Girona en 335 persones (+0,94%) i a Lleida en 130 persones (+0,64%). Però interanualment l’atur cau significativament a totes les demarcacions: a Barcelona en 99.866 persones, a Girona en 14.793 persones, a Tarragona, en 14.671 persones i a Lleida en 6.949 persones.
 • L’augment intermensual de l’atur es deu fonamentalment a la pujada de la desocupació masculina (+2.095 homes, +1,32%). L’atur femení també s’incrementa, però en menor mesura (+549 dones, +0,26%). Tot i això, l’atur femení (210.872 dones) continua sent molt superior al masculí (160.930 homes) i representa el 56,72% del total. Interanualment, la reducció de l’atur masculí (-68.536 homes, -29,87%) ha estat superior al decrement de la desocupació femenina (-67.743 dones, -24,31%).
 • Torna a créixer l’atur juvenil i se situa en 20.902 joves: 162 joves més que el mes anterior (+0,26%), tot i que interanualment tenim 20.227 joves menys en situació de desocupació (-49,18%).
 • També s’incrementa lleugerament l’atur entre les persones majors de 45 anys arribant a les 216.620 persones (+587 persones, +0,27%), però són 10.294 persones menys que l’any passat (-31,57%). Representen el 58,26% del total de l’atur a Catalunya.
 • I puja l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 029 persones, 789 persones més intermensualment, tot i que interanualment hi ha 42.854 persones estrangeres menys en situació de desocupació. Representen el 19,91% del total de l’atur.
 • Per sectors, aquest mes l’atur puja als serveis (+1.953 persones), a la indústria (+731 persones) i entre les persones sense ocupació anterior (+151 persones). Per contra, baixa a la construcció (-181 persones) i a l’agricultura (-10 persones). Interanualment, l’atur es redueix fonamentalment als serveis, amb 103.299 persones en situació menys), seguit de les persones sense ocupació anterior (-10.294 persones), la indústria (-10.203 persones), la construcció (-9.780 persones) i l’agricultura (-2.703 persones).

Afiliació a la seguretat social

 • L’any comença amb482.514 persones afiliades a la seguretat social a Catalunya, 36.617 persones menys que el mes anterior (-1,04%), tot i que interanualment l’afiliació creix en 135.469 persones (+4,05%).

Contractació

 • Augmenta la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 187 contractes, 4.022 contractes més que el mes passat (+1,82%), i 44.392 contractes mes que ara fa un any (+24,55%).
 • 803 contractes indefinits signats: 14.038 contractes més intermensualment (+42,84%), i 20.575 contractes indefinits més interanualment (+78,45%).
 • 384 contractes temporals signats: 10.016 contractes menys intermensualment (-5,32%%), però 23.817 contractes temporals més interanualment (+15,41%). La contractació temporal representa el 79,22% del total de la contractació mensual.
 • Del total de contractes signats, el 74,76% ha estat del sector serveis (168.348 contractes). El 58,58% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis 131.917 contractes).
 • El 51,22% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (115.335 contractes) i el 48,78% dones (109.852 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • A 31 de gener de 2022, 425 persones estan en situació d’ERTO Covid19 a Catalunya (2.135 persones més que el mes anterior), 12.632 dones i 11.793 homes. Les dones representen el 51,72% de les persones incloses en un ERTO Covid19.
 • 887 persones estan en situació d’ERTO no Covid19, 967 homes i 920 dones.
 • Així, a Catalunya en total hi ha 26.312 persones en situació d’ERTO, el 54,95% amb suspensió de contracte (14.458 persones) i el 45,05% amb ERTO parcial (11.854 persones).
 • A l’Estat espanyol, 116.821 persones estan en situació d’ERTO de les quals, 105.043 persones ho estan per ERTO Covid19.

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 194.907 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 52,80%.
  • 762 persones cobren una prestació contributiva
  • 145 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 251 persones no cobren prestacions per desocupació (el 47,20% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 586 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

El 2022 s’inicia amb 2.644 persones més en situació d’atur i 36.617 llocs de treball menys a Catalunya, com a conseqüència de l’increment de les restriccions imposades per frenar l’expansió de la sisena onada. Aquestes dades trenquen la tendència positiva dels darrers mesos i novament s’incrementa l’atur entre les persones joves, les majors de 45 anys i les persones immigrants.

Tot i això, les dades que coneixem avui reflecteixen una evolució interanual positiva de l’atur, la contractació i l’afiliació a la seguretat social, amb dades que milloren les d’abans de l’esclat de la pandèmia. Però ara és moment consolidar-les, millorant la qualitat i l’estabilitat de l’ocupació posant fre a l’alta temporalitat existent al nostre mercat de treball.

I és per aquest motiu que des de la UGT de Catalunya instem als partits polítics a convalidar en el Congrés dels Diputats, l’acord assolit per les organitzacions sindicals i empresarials i el govern de l’Estat sobre la reforma laboral, que suposa un avenç important en la lluita contra la precarietat laboral, i recupera part dels efectes lesius la reforma del PP.

Elements positius de la nova regulació, com els canvis substancials en les modalitats de contractació, en els mecanismes de flexibilitat interna i en la negociació col·lectiva, tenen com a objectiu reduir la contractació temporal i el seu ús fraudulent, generar treball estable i millorar les condicions laborals. Tot i això, per comprovar els efectes reals d’aquesta nova regulació, recordem que s’hauran de realitzar avaluacions dinàmiques que confirmin l’efectivitat i l’impacte positiu de les noves mesures sobre la generació de treball de qualitat.

D’una altra banda, hem de continuar treballant i debatre aspectes no tractats com són les causes dels acomiadaments objectius, la indemnització per acomiadament o l’autorització administrativa en cas d’ERO,  entre d’altres.

Així mateix, per vetllar pel compliment de la nova norma, és urgent dotar la Inspecció de Treball dels recursos suficients i amb més personal perquè pugui desenvolupar el seu treball de manera més eficient.

I també urgeix reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessari amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació digna i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Un Pacte nacional per a la indústria amb un pressupost adequat per desenvolupar-lo i mesures transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora de treball digne.
 • Una nova Llei per al sector del turisme que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.
 • L’impuls d’una tercera edició del ajuts establerts per la Generalitat de Catalunya per a persones treballadores  en ERTO i fixes discontinues que encara no han pogut tornar als seus llocs de Treball.

Una resposta immediata a les persones en situació de més vulnerabilitat del nostre país, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.

Comments are closed.