Aprovat l’acord de Reforma Laboral. Ara SÍ, guanyem drets!

La UGT celebra que hagi triomfat el sentit comú i s’hagi aprovat avui, en el Congrés dels Diputats, l’acord de reforma laboral, fruit del diàleg entre els interlocutors socials i el Govern. Un acord històric que fixa una normativa laboral en la qual, per primeravegada, les persones treballadores recuperen drets i que, per primera vegada, ha comptat amb el consens dels empresaris i els sindicats.

La nova reforma laboral recupera l’equilibri de les relacions laborals, en enfortir la negociació col·lectiva. Així, es recupera la ultraactivitat dels convenis i la prevalença del conveni sectorial sobre el conveni d’empresa. Combat la precarietat i temporalitat del nostre mercat de treball, apostant per l’ocupació fixa i estable, persegueix a les subcontractes, que han fet negoci sobre la base de la deterioració de les condicions laborals; fomenta la inserció dels joves en el mercat de treball, a través dels contractes formatius i aposta per la flexibilitat interna impulsant els ERTES, tipus Covid, enfront dels acomiadaments.

El contingut d’aquest acord, que ha comportat una negociació llarga i molt complexa, obeeix als paràmetres exigits per la Comissió Europea al Govern espanyol com a condició per a aconseguir els fons europeus per a la modernització del nostre mercat de treball.

Des d’UGT, lamentem que l’acord no hagi estat secundat i recolzat per la totalitat de la Cambra, ja que suposa un benefici per al nostre país. Amb aquesta reforma laboral guanyen els empresaris, guanyen els treballadors, gana l’economia i gana Espanya.

Ara toca l’acomiadament

No obstant això, UGT assenyala que aquest acord és un punt i seguit i que cal continuar lluitant fins a aconseguir un mercat laboral més just, segur, productiu i modern. En aquest sentit, insta a endurir els acomiadaments: limitant les seves causes i elevant les indemnitzacions, perquè avui es pot acomiadar per qualsevol motiu, a preu de saldo.

El sindicat demana al Govern que sigui valent i escometi aquesta segona part de la reforma laboral i a les forces parlamentàries progressistes que empenyin en aquesta direcció fins a corregir la desregulació total provocada per la reforma laboral de 2012 imposada pel Partit Popular.

Així mateix, el sindicat demanda, entre altres qüestions, una reforma de les polítiques actives d’ocupació perquè siguin més eficaces i s’aconsegueixi acabar amb l’atur de llarga i molt llarga durada, i injectar els recursos materials i humans necessaris a la Inspecció de Treball perquè faci complir l’actual normativa. Una normativa avaluable cada cert temps, tal com contempla l’acord, per a mesurar el seu grau d’eficàcia i millorar els aspectes que siguin necessaris.

Comments are closed.