VALORACIÓ ATUR MAIG 2017: L’inici de la temporada turística i les campanyes agràries salven les dades de l’atur de maig

Infografia atur registrat del maig: la reducció de l’atur es concentra a contractes temporals del sector serveis.

atur-maig-2017-2Però la reducció de l’atur ve acompanyada per l’increment de la precarietat laboral: la contractació temporal representa el 87,62% del total de la contractació del mes de maig

La taxa de cobertura torna a reduir-se: 192.430 persones registrades a les oficines de treball (el 45,20% del total) no cobren prestació o subsidi per desocupació

Com és habitual, al maig torna a baixar l’atur a Catalunya, i se situa en 409.490 persones: 16.261persones menys que al mes anterior (-3,82%) i 60.715 persones menys que l’any passat (-12,91%).

L’atur també es redueix a l’Estat espanyol:

Hi ha 3.461.128 persones en situació d’atur, 11.908 persones menys (-3,13%) respecte al mes anterior i 430.275 persones menys (-11,06%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur baixa a totes les províncies:

 • Barcelona: ha baixat en 9.217 persones (-2,92%), 305.937 persones en situació d’atur.
 • Girona: 1.895 persones menys en atur (-4,90%) i 36.751 persones en situació d’atur.
 • Lleida: 2.487 persones menys (-11,24%) i 19.636 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 2.662 persones menys en situació d’atur (-3,82%) i 47.166 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 12,61% de Barcelona i el 17,37% de Lleida.

L’atur masculí s’ha reduït pràcticament el doble que el femení:

10.476 homes menys en situació d’atur (-5,49%), per 5.785 dones menys (-2,46%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 16,43% en el cas dels homes (35.463 aturats menys) i un 9,93% en les dones (25.252 dones aturades menys).

Es redueix també l’atur entre la població treballadora més jove:

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 26.533 joves, 2.090 joves menys en situació d’atur que al mes anterior (-7,30%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 12,88%, amb 3.922 joves menys aturats.

L’atur entre la població estrangera desocupada també baixa i representa el 19,17% del total de l’atur:

Amb un total de 78.486 persones estrangeres en situació de desocupació, 5.051 persones menys que el mes anterior (-6%) i un 15,1% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, torna a reduir-se fonamentalment als serveis, amb 11.024 persones menys en situació d’atur (-3,75%).

També es redueix a la resta de sectors: a la indústria, amb 1.825 persones menys aturades (-3,52%); a l’agricultura, amb 1.441 persones menys desocupades  (-13,88%); a la construcció, amb 1.412 persones menys en situació d’atur (-3,50%), i entre les persones sense ocupació anterior, amb 559 persones menys aturades (-1,94%).

 

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 34.912 persones menys (-10,97%); a la construcció, amb 10.075 persones menys (-20,54%); a la indústria, amb 9.807 persones menys (-16,39%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 3.307 persones menys en situació d’atur, (-10,46%), i a l’agricultura, amb 2.614 persones menys (-22,63%).

S’incrementa la contractació

Aquest mes s’han signat un total de 295.142 contractes, 53.322 contractes més que el mes anterior(+22,05%). La contractació ha pujat a totes les províncies: a Barcelona, 38.898 contractes més que el mes anterior (+22,28%); a Lleida, 10.392 contractes més (+83,57%), a Tarragona, 2.670 contractes més (+9,29%); i a Girona, 1.362 contractes més que el mes anterior (+5,22%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes de maig de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 13,27%, amb 34.571 contractes més, augmentant a totes les províncies.

Pugen la contractació indefinida i la temporal

S’han signat 36.537 contractes indefinits, 2.503 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 7,35%, i 4.046 contractes indefinits més (+12,45%) que el maig de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 12,38% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 258.605 contractes temporals, 50.819 més que el mes anterior, amb un augment d’un 24,46%, i 30.525 contractes més que el mateix mes de l’any passat (+13,38%). El 87,62% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 78,27% de la contractació ha estat del sector serveis (231.009 contractes) i el 68,07% del total de la contractació del mes de maig ha estat temporal i del sector serveis (200.910 contractes).

El 54,38% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (160.490 contractes), mentre que les dones han signat el 45,62% del total de la contractació (134.6525 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Aquest mes es comptabilitzen 3.296.354 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 42.263 persones (+1,30%) respecte al mes d’abril. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 132.595 persones (+4,19%).

La taxa de cobertura de prestacions torna a reduir-se en 1,41 punts percentuals respecte al mes anterior i se situa en el 54,80%. 192.430 de les persones registrades a les oficines de treball, el 45,20%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 53,06% del total de les persones que reben una prestació: 123.809 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

El número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 316.239 persones. Aquesta xifra representa el 74,28% del total de l’atur registrat, 0,56 punts percentuals més que el mes anterior.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Estem davant el quart mes consecutiu de reducció de l’atur, però hem de tenir en compte que el maig és tradicionalment un bon mes per a la reducció de l’atur. L’inici de la temporada turística i les campanyes agràries tenen un gran pes en les dades d’aquest mes. En aquest sentit, a excepció de l’any 2008, quan l’atur va pujar en 5.860 persones, la resta d’anys que portem de crisi l’atur s’ha reduït en el mes de maig.

Tot i això, aquesta reducció d’atur ve acompanyada per l’increment de precarietat laboral: amb menys contractes indefinits i més contractes temporals, parcials, de curta durada i amb salaris més baixos:

 • La contractació temporal representa el 87,62% de la contractació total d’aquest mes, el 78,27% de la contractació s’ha realitzat en el sector dels serveis i el 68,07% del total de la contractació d’aquest mes és temporal i del sector serveis.

Destaquem Lleida, on el 93,06% de la contractació del mes de maig ha estat temporal, el 43,18% del total de la contractació ha estat temporal al sector de l’agricultura i el 40,07% del total de la contractació ha estat temporal al sector serveis

 • L’ocupació creada no és ocupació de qualitat, com és el cas de les empreses de serveis integrals, que ofereixen llocs de treball a sectors estratègics amb salaris fins a un 40% per sota del conveni sectorial.
 • Cada cop més es defineix més clarament el perfil de la persona treballadora que, tot i tenir una feina remunerada, presenta un sou de pobresa i perpetua les seves dificultats per arribar a final de mes.

Així mateix, les persones en situació de desocupació no troben un lloc de treball digne i veuen com els seus ingressos es redueixen per la finalització de les prestacions o la rebaixa d’aquestes:

 • El 45,20% del total de les persones registrades no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 74,28% del total de l’atur registrat cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res.
 • L’atur registrat també es redueix com a conseqüència de l’efecte desànim, que fa que les persones deixin de renovar la demanda d’ocupació pel fet que ja no cobren cap prestació i davant la manca d’expectatives laborals.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades perquè entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC d’aquest mes respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquests mesos i està relacionada directament amb l’inici de la temporada turística i les campanyes agràries.

Comparant les dades d’aquest mes amb les d’abans de l’inici de la crisi tornem a situar la realitat tal i com és:

INDICADORS Maig’07 Maig’17  Variació
Persones en situació d’atur 253.686 409.490 +155.804
Homes en situació d’atur 104.808 180.421 +75.613
Dones en situació d’atur 148.878 229.069 +80.191
Joves en situació d’atur 25.532 26.533 +1.001
Contractes signats 174.410 295.142 +120.732
Contractes indefinits 42.165 36.537 -5.628
Contractes temporals 132.245 258.605 +126.360
Temporalitat 75,82% 87,62% +11,80p.p.  
Afiliats a la Seguretat Social 3.442.370 3.296.354 -146.016
Cobertura de prestacions (Abril’07-Abril’17) 74,46% 54,80% -19,66p.p.
% No cobren prestacions (Abril’07-Abril’17) 25,54% 45,20% +19,66p.p.

 • En l’actualitat hi ha gairebé 156.000
  persones més en situació d’atur. 
 • Hi ha 146.016 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 1.000  joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 11,80 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït gairebé 20 punts percentuals.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • L’impuls de mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat.
 • L’increment del SMI fins al 60% del salari mig, tal com marca la Carta Social Europea, situant-lo en 1.000 euros.
 • L’aplicació del conveni de sector a les persones treballadores contractades per empreses de serveis integrals per tal d’evitar “l’explotació laboral legal” de treballadors i treballadores.
 • La persecució del frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasives d’aquesta mala praxis.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Agilitar la tramitació parlamentària de la Renda Garantida de Ciutadania per iniciar la seva aplicació el més aviat possible.

Comments are closed.