Guanyem una vegada més una sentència que obliga l’empresa multiserveis Servicesa a aplicar el conveni de neteja de Catalunya a la plantilla de neteja de vials i serveis de Portaventura

Nou cop contra la política de subcontratació de Port Aventura.

El Jutjat Social nº3 de Tarragona ha sentenciat que els treballadors i les treballadores del servei de neteja de vials i serveis de l’empresa multiserveis SERVICESA de PortAventura hauran de regir-se pel conveni col·lectiu de Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya. Aquesta sentència dels jutjats de Tarragona dóna resposta a la demanda interposada el mes desembre de 2016 pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya.

Una vegada més, el nostre sindicat es mostra molt satisfet pels treballadors i les treballadores de vials i serveis de PortAventura. A data 31 de gener de 2013, aquests treballadors van passar a ser contractats per l’empresa multiserveis Optima Facility Services. Les mobilitzacions liderades per la UGT a PortAventura van aconseguir en aquell moment el reconeixement als treballadors subrogats tots els drets que tenien a PortAventura. Al personal eventual, Optima Facility Services  els pagava 350 euros menys que al personal subrogat. Per una mateixa feina, salari diferent.

El 15 de juny de 2015, l’empresa multiserveis SERVICESA (del mateix grup empresarial) va substituir Optima Facility Services, subrogant-ne l’activitat a PortAventura. La nostra secció sindical ha seguit vigilant i reclamant contínuament els incompliment de SERVICESA, que va mantenir la diferència salarial respecte al conveni d’aplicació i per les pràctiques abusives. La denúncia interposada pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya pren com a base que la multiserveis SERVICESA s’ha dotat d’un conveni propi que no té legitimitat per aplicar-se a l’activitat que desenvolupa al parc de PortAventura.

La campanya liderada per la UGT per combatre l’explotació laboral de les empreses multiserveis continua donant els seus fruits.

Aquesta és la segona sentència que guanya el nostre sindicat en relació a l’explotació laboral exercida per les empreses multiserveis. La setmana passada el Jutjat Social nº1 de Tarragona ja va sentenciar que els treballadors i les treballadores del servei de pisos i bugaderia de l’empresa Acciona Multiservicios per als hotels de PortAventura hauran de regir-se pel conveni col•lectiu de la Indústria d’Hostaleria i Turisme de Catalunya 2014-2016. Més informació en aquest enllaç.

Comments are closed.