VALORACIÓ ATUR MARÇ: L’atur continua acarnissant-se amb els majors de 45 anys, que ja són gairebé el 53% del total d’aturats a Catalunya

Tot i el descens del nombre de desocupats -el menor en un mes de març des de 2012- l’atur segueix incrementant-se entre els majors de 45 anys, les dones, els joves i els immigrants.

Principals dades d’atur i contractació del mes de març a Catalunya:

Dades destacades:

 Aquest mes representa la menor baixada de l’atur en un març des de l’any 2012, amb una reducció de només 902 persones en situació de desocupació. L’atur se situa a Catalunya en 740 persones, una disminució intermensual d’un 0,23% i una reducció interanual d’un 3,82%, amb 15.721 persones menys en situació d’atur.

 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.255.084 persones, amb una reducció intermensual de 33.956 persones (-1,03%), i una reducció interanual de 167.467 persones (-4,89%).
 • Respecte al mes anterior, l’atur s’ha reduït a totes les províncies a excepció de Barcelona, on l’atur s’ha incrementat en 849 persones (+0,30%). La disminució de l’atur s’ha produït fonamentalment a Tarragona (-694 persones, -1,95%) i a Girona (-761 persones, -1,96%). Lleida presenta 26 persones menys en situació d’atur (-0,12%).  Interanualment l’atur ha baixat a totes les províncies.
 • Tot i la reducció mensual de l’atur en termes absoluts, la desocupació femenina ha crescut en 85 dones (+0,04%), mentre que la masculina ha disminuït en 987 homes (-0,57%). Interanualment la reducció de l’atur masculí és clarament superior a la femenina: -5,42% entre els homes (-9.792 homes), -2,57% entre les dones (-5.929 dones). Les dones representen el 56,83% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Un mes més torna a créixer l’atur juvenil: +304 joves (+0,97%), i novament creix interanualment la desocupació entre els joves: +2.602 menors de 25 anys més en situació d’atur (+9,01%).
 • S’incrementa també l’atur entre les persones majors de 45 anys respecte al mes anterior (+798 persones, +0,38%), tot i que interanualment es redueix en 8.524 persones (-3,91%). Tot i això, continuen representant més del 50% del total de l’atur a Catalunya, concretament el 52,91%.
 • Aquest mes també creix l’atur entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (+431 persones, +0,5%), tot i la reducció interanual (-2.817 persones, -3,3%). Aquest col·lectiu representa el 20,88% del total de l’atur.
 • Per sectors, en relació amb el mes anterior, l’atur es redueix fonamentalment als serveis (-1.723 persones). També disminueix a la construcció (-316 persones) i menys a la indústria (-134 persones). Per contra, s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+1.063 persones) i a l’agricultura (+208 persones). Interanualment l’atur baixa a tots els sectors, a excepció de les persones sense ocupació anterior, on s’incrementa en 156 persones (+0,56%).
 • Creix l’afiliació a la seguretat social: intermensualment en 25.100 persones i interanualment en 89.679 persones.
 • Pel que fa a la contractació, aquesta s’incrementa intermensualment (+11.567 contractes signats, +4,77%), però interanualment es redueix (-10.199 contractes,-3,86%).
 • Se signen més contractes indefinits que el mes passat (+2.812 contractes, +7,87%), però menys que ara fa un any (-2.745 contractes, -6,65%).
 • També s’han signat més contractes temporals que el mes passat (+8.755 contractes, +4,23%), i menys que l’any anterior (-7.454 contractes, -3,34%). Tot i això, la contractació d’aquest març ha estat imminentment temporal: el 84,83% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, i en el que portem d’any, la contractació temporal acumula el 85,43% del total. Aquestes dades són lleugerament superiors a les de fa un any.
 • Així mateix, el 79,51% de la contractació ha estat del sector serveis (202.041 contractes) i el 67,35% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (171.135 contractes).
 • Aquest mes a Catalunya s’ha continuat signat 25 contractes de recolzament a emprenedors a Catalunya, tot i que aquest tipus de contracte es va derogar mitjançant el Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, amb data efectiva a partir de l’1 de gener de 2019.
 • El 52,98% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (134.622 contractes). Les dones han signat el 47,02% del total de la contractació (119.481 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 62,74%. Així, 775 de les persones registrades a les oficines de treball, el 37,26%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, 5.653 persones més que el més anterior.
 • El 44,34% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (110.358 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 65,08% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (258.133 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya 

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar de manera positiva les dades de l’atur registrat, contractació i afiliació a la seguretat social que coneixem avui.

Per una banda, la reducció de l’atur d’aquest mes és la més baixa des de l’any 2012. Però tot i que l’atur ha disminuït lleugerament, s’ha incrementat l’atur entre les dones, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones immigrants. I també ha crescut el nombre de persones que no cobren prestacions per desocupació.

Per una altra banda, l’increment de la contractació i l’afiliació a la seguretat social ve  acompanyada de l’increment de la temporalitat, la parcialitat, els contractes de curta durada i els salaris baixos.

En aquest sentit, encara estem lluny de la situació d’abans de l’inici de la crisi: 141.020 persones més en situació d’atur, 7.664 joves més en situació d’atur, se signen menys contractes indefinits i més contractes temporals i tenim gairebé 15 punts percentuals menys de cobertura de prestacions per desocupació.

Per una altra banda, novament denunciem que aquest mes es continuen formalitzant contractes de recolzament a emprenedors (25 contractes al març), que es trobarien en frau de llei. Recordem que aquest tipus de contracte va ser derogat expressament pel Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre.

Davant tot això la UGT de Catalunya reclama: 

 • Derogar de manera immediata les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball, impulsar i reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva, per construir un nou model de mercat de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable, i un canvi urgent de polítiques econòmiques i d’ocupació, amb un model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement.
 • Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i reforçar el paper de la inspecció de treball, amb més recursos econòmics i més personal, amb l’objectiu de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
 • Implementar de manera efectiva en les empreses el registre de la jornada i el control horari tal i com estableix el RD-Llei 8/2019, de 8 de març, com a eina per garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, per crear un marc de seguretat jurídica per ales persones treballadores i per a les empreses i per possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En aquest sentit, la introducció del registre de jornada ha de contribuir a corregir la situació de precarietat, baixos salaris i pobresa que afecta a moltes treballadores i treballadors que pateixen els abusos en la seva jornada laboral. A més, un elevat percentatge de les persones que es beneficiaran d’aquest registre de la jornada són treballadors i treballadores poc qualificats amb salaris molt baixos.

 • Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC, per tal de que els salaris comencin a recuperar el poder adquisitiu perdut i per a què cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i l’increment  de l’SMI fins al nivell europeu, 1.000 euros, perquè les persones treballadores recuperin el seu poder adquisitiu.
 • Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població, impulsar la intermediació pública del SOC i regular les ofertes de feina que es publiquen amb uns mínims requisits que incloguin: salari, contractació, horari, experiència i formació, i en què no aparegui cap signe de discriminació per raó de sexe, amb l’objectiu d’evitar el frau.

Garantir la protecció social a les persones que perden la feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora. 

Comments are closed.