VALORACIÓ ATUR SETEMBRE: La taxa de cobertura de la prestació per desocupació baixa fins al 51,68% i, des de l’inici de la pandèmia, hi ha gairebé 104.000 persones més que no la cobren

A Catalunya, des del mes d’abril s’han tramitat un total de 893.931 prestacions contributives dels ERTO vinculats a la Covid-19 (741.771 de suspensió i 152.160 parcials).

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de setembre a Catalunya:

Dades destacades:

 • L’atur baixa a Catalunya en 2.441 persones (-0,51%), situant-se aquest setembre en 478.201 persones. Són 105.578 persones més en situació d’atur que ara fa un any, (+28,33%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur arriba a les 3.776.485 persones, amb una reducció intermensual de 26.329 persones (-0,69%), però amb un creixement interanual de 696.774 persones (+22,62%).
 • L’atur s’ha reduït aquest mes perquè ha baixat a Barcelona: 6.443 persones menys (-1,80%), mentre que a la resta de províncies l’atur ha crescut: +1.557 persones a Girona (+3,56%), +1.305 persones a Lleida (+5,66%), i +1.140 persones a Tarragona (+2,01%). Interanualment l’atur ha pujat a totes les províncies: +73.330 persones a Barcelona (+26,45%), +14.820 persones a Tarragona (+34,33%), +11.429 persones a Girona (+33,79%), i +5.999 a Lleida (+32,68%).
 • La reducció de l’atur s’ha produït en les dones, amb 3.589 dones menys en situació d’atur (-1,33%), i més concretament en les dones de la província de Barcelona, amb 5.097 dones menys. Entre els homes l’atur s’ha incrementat en 1.148 homes (+0,54%), però a la província de Barcelona l’atur masculí s’ha reduït en 1.346 homes. Interanualment, en termes absoluts, l’atur ha augmentat de manera molt similar en ambdós sexes: +53.453 homes (+33,60%) i +52.125 dones (+24,41%). Les dones representen el 55,56% del total de l’atur d’aquest mes.
 • L’atur juvenil continua creixent més rere mes, situant-se en 39.108 joves: +2.114 joves (+5,71%) respecte al mes anterior. Interanualment hi ha 11.440 joves més en situació d’atur (+41,35%).
 • El nombre de persones majors de 45 anys en situació d’atur es redueix lleugerament respecte el mes anterior (-145 persones, -0,06%) i se situa en 240.247 persones. Però interanualment s’han incrementat en 38.622 persones (+19,16%). Representen el 50,24% del total de l’atur a Catalunya.
 • Puja també l’atur entre les persones immigrades, situant-se en 103.828 persones: +2.874 persones intermensualment i +31.877 persones interanualment. Representen el 21,71% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur baixa fonamentalment als serveis: -3.447 persones. També es redueix a la indústria (-661 persones) i a la construcció (-477 persones). Per contra, creix a l’agricultura (+843 persones) i entre les persones sense ocupació anterior (+1.301 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, destacant els serveis, amb 84.438 persones més en situació de desocupació (+31,65%).
 • Al setembre puja l’afiliació a la seguretat social, amb 11.106 persones més cotitzants (+0,33%). Però interanualment s’han destruït 107.197 llocs de treball (-3,10%). En total, a Catalunya hi ha 3.352.732 persones ocupades que cotitzen a la seguretat social.
 • S’incrementa la contractació aquest mes. S’han signat un total de 216.692 contractes, 67.422 més que l’agost (+45,17%), però 91.236 menys que ara fa un any (-29,63%).
 • S’han signat 14.088 contractes indefinits més que a l’agost (+80,18%), però 15.164 contractes menys que ara fa un any (-32,39%).
 • També s’han signat més contractes temporals, +53.334 contractes més que a l’agost (+40,50%), però 76.072 contractes menys que l’any passat (-29,13%). La contractació de setembre també és imminentment temporal: el 85,39% de la contractació.
 • El 74,33% de la contractació ha estat del sector serveis (161.063 contractes) i el 17,08% a la construcció (37.003 contractes). El 62,24% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (134.865 contractes).
 • El 51,29% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (111.133 contractes) i les dones el 48,71% del total de la contractació (105.559 contractes).
 • Del total de persones afiliades a la seguretat social, a 30 de setembre, 146.559 persones continuen en situació de suspensió total o parcial per Expedients de Regulació Temporal d’ocupació (ERTO). D’elles, 117.735 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • Des de finals d’abril, a Catalunya, 532.125 persones han deixat d’estar en situació de ERTO (486.570 persones d’ERTOS per força major i 45.555 persones d’ERTO no per força major). En el darrer mes, 23.683 persones treballadores han abandonat aquesta situació. D’aquestes, 18.022 persones han deixat la situació d’ERTO per força major al mes d’agost.
 • Pel que fa a la protecció social, 397.107 persones reben una prestació per desocupació (38.513 persones menys que el mes anterior), dels quals 148.700 persones estan afectades per un ERTO i representen el 51,43% del total de persones beneficiàries d’una prestació contributiva.
 • Al mes d’agost 70.623 persones afectades per un ERTO van tramitar l’alta inicial  de la prestació contributiva (+31.913 persones més que el mes anterior), 43.322 per suspensió del contracte i 27.301 parcials.
 • A Catalunya, Des del mes d’abril s’han tramitat un total de 893.931 prestacions contributives dels ERTOs vinculats a la Covid-19 (741.771 de suspensió i 152.160 parcials).
 • En relació a les persones en situació d’atur, la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació baixa fins al 51,68%: 140.404 persones cobren una prestació contributiva i 108.003 persones cobren una prestació no contributiva. Per una altra banda, creix el nombre de persones que no cobren prestacions fins a les 232.235 persones (el 48,32% del total de l’atur registrat i 103.916 persones més que al febrer).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

El setembre, tradicionalment és un mes negatiu en termes d’atur, contractació i afiliació a la seguretat social, per la finalització de la temporada d’estiu, que aquest any ha estat nefasta, com a conseqüència de la crisi social, econòmica i sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. Però en aquesta ocasió l’atur s’ha reduït per la tornada a l’activitat de moltes empreses després de les vacances d’estiu i l’inici del curs escolar.

La reducció de la desocupació d’aquest mes s’ha produït fonamentalment per la disminució de l’atur entre els dones de la província de Barcelona (-5.097 dones), mentre que a la resta de demarcacions s’ha incrementat.

Ens preocupa de manera especial l’atur juvenil, que no ha deixat de créixer en els darrers mesos, i l’increment de l’atur entre les persones immigrades.

Per una altra banda, celebrem l’acord que les organitzacions sindicals hem assolit amb el Govern i les patronals que permetrà allargar els ERTO fins al 31 de gener de 2021, mantenir la quantia de la prestació vinculada en el 70% de la base reguladora del salari de la persona treballadora en situació d’ERTO, recuperar “el comptador a zero” en la prestació per desocupació fins a l’1 de gener de 2022, així com altres mesures dirigides a preservar l’ocupació, evitar la destrucció d’empreses i donar certesa a la societat davant una situació de crisi sanitària, social i econòmica com l’actual.

Però alertem sobre altres aspectes que hem detectat com són la reducció significativa de la taxa de cobertura de les prestacions de les persones en situació d’atur registrat (descomptant les que perceben la prestació vinculada a l’ERTO), i el creixement del nombre de persones que no cobren prestacions per desocupació, amb gairebé 104.000 persones més que abans de l’esclat de la pandèmia.

En aquest sentit, l’augment del nombre de persones en situació d’atur fa imprescindible l’enfortiment dels mecanismes de protecció per evitar l’increment desaforat de la taxa de pobresa, i són necessàries mesures immediates per donar resposta a les persones, les llars i les famílies més vulnerables, que continuen patint les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social de manera més greu.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals, culpables de l’actual model laboral tan precari i que han fomentat l’acomiadament, la desregulació laboral i la implantació generalitzada dels contractes temporals.
 • El desenvolupament de l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, que haurà de comptar amb la dotació pressupostària necessària per a la seva concreció amb mesures que permetin iniciar una reconstrucció econòmica i social justa i  digna, eficient i sense deixar a ningú enrere.
 • Un model productiu, generador d’ocupació de qualitat, basat en la innovació, el coneixement i la formació, i amb unes condicions laborals dignes per a totes les persones treballadores.
 • Posar els recursos necessaris per solucionar el col·lapse, que ja era previsible, de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital. El Govern de l’Estat no pot pretendre resoldre el caos de la gestió de l’IMV amb l’aprovació d’unes poques mesures dirigides a agilitzar tràmits, la solució no està en què les persones que ara mateix no tenen recursos econòmics cobrin amb caràcter retroactiu des de l’1 de juny i s’hagin d’esperar tres mesos més a cobrar, la solució és agilitzar immediatament els tràmits de manera eficient, sense que això generi denegacions injustes i reclamacions innecessàries.
 • Augmentar la capacitat de resposta de la Renda Garantida de Ciutadana per tal de que arribi a tothom que ho necessiti. En plena crisi econòmica provocada per la pandèmia, valorem escassos el creixement entre abril i agost de 2020 de només 4.670 expedients: només 1 de cada 5 de sol·licituds es van aprovar.
 • La creació un subsidi extraordinari destinat a les persones que han esgotat les prestacions per desocupació i que no podran incorporar-se al mercat de treball davant l’actual situació de crisi social, econòmica i sanitària.
 • L’ampliació de la baixa covid-19 als àmbits de conciliació familiar, de manera que es doni la baixa per malaltia a les persones treballadores que hagin de fer-se càrrec de menors o persones dependents malaltes de coronavirus o que s’hagin d’aïllar.
 • Que les empreses i les administracions garanteixin la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per al desenvolupament del seu treball davant la situació actual de la pandèmia.

Més recursos personals i econòmics per al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i incrementar el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones, així com polítiques actives d’ocupació d’impacte directe a les persones treballadores més afectades per aquesta crisi sanitària que inclogui una estratègia de reinserció laboral, amb itineraris d’orientació personalitzats i formació i requalificació professional per a millorar la seva ocupabilitat a curt termini i puguin reincorporar-se al mercat de treball el més aviat possible, i també millorar les accions per atendre adequadament a les persones en situació d’atur de llarga durada, afrontant també el problema de la baixa protecció per desocupació que pateixen aquestes persones.

Comments are closed.