VALORACIÓ ATUR SETEMBRE: L’estacionalitat de la contractació en l’educació i l’Administració pública no compensa la del turisme

És el primer any, des del 2009, en què l’atur s’incrementa de manera consecutiva en els mesos de juliol, agost i setembre.

Principals dades d’atur i contractació del mes de setembre a Catalunya:

Dades destacades: 

 • Aquest setembre és el tercer mes consecutiu que l’atur creix a Catalunya: 1.205 persones més estan en situació d’atur, situant la xifra total en 372.623 persones. Estem davant d’un increment intermensual d’un 0,32%, però una reducció anual d’un 2,03% (-7.721 persones).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.079.711 persones, amb un increment intermensual de 13.907 persones (+0,45%), però una reducció interanual de 122.798 persones (-3,83%).
 • L’atur creix a Girona, amb 1.721 persones més desocupades (+5,36%), a Tarragona, +1.135 persones (+2,70%), i a Lleida, +589 persones (+3,32%). Però es redueix a Barcelona, amb 2.240 persones menys en situació d’atur (-0,80%). Interanualment l’atur ha disminuït a totes les províncies.
 • L’atur s’ha incrementat entre els homes (+2.479 homes, +1,58%), però s’ha reduït entre les dones (-1.274 dones, -0,59%). Interanualment la reducció absoluta de l’atur masculí (-3.957 homes, -2,43%), ha estat lleugerament superior a la femenina (-3.764 dones, -1,73%). Aquest mes, les dones representen el 57,31% del total de l’atur.
 • Torna a créixer l’atur juvenil, tant intermensualment (+3.746 joves, +15,66%), com interanualment (+536 joves, +1,98%).
 • I també s’incrementa l’atur entre les persones majors de 45 anys: +254 persones, +0,13% respecte al mes anterior, tot i que interanualment es redueix en 3.081 persones  (-1,51%). Aquest mes 201.625 persones majors de 45 anys estan en situació d’atur, i representen el 54,11% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur de les persones estrangeres creix significativament aquest mes en 3.539 persones (+4,5%). D’aquest increment, gairebé el 80% prové del sector serveis, amb 2.808 persones estrangeres més en situació d’atur (+6,9%). Interanualment l’atur es redueix en 1.463 persones (-3%). Aquest col·lectiu representa el 19,31% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur s’incrementa fonamentalment entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.411 persones més (+5,77%), però també a l’agricultura (+294 persones, +4,29%), als serveis (+237 persones, +0,09%) i a la indústria (+129 persones, +0,31%). Pel contrari, es redueix a la construcció, amb 866 persones menys en situació d’atur (-2,76%). Interanualment l’atur decreix a tots els sectors.
 • Si s’analitza l’atur del sector serveis amb més profunditat, s’observa l’increment de l’atur al comerç al detall (+1.133 persones), als serveis d’allotjament (+1.065 persones) i als serveis de menjar i begudes (+1.453 persones), mentre que l’atur es redueix significativament a l’educació (-3.666 persones), les activitats relacionades amb l’ocupació (-766 persones) i a l’administració pública (-331 persones).
 • Aquest mes creix l’afiliació a la Seguretat Social en 4.483 persones respecte el mes anterior (+0,13%), tot i que interanualment creix en 74.765 persones (+2,21%).
 • També augmenta la contractació: intermensualment, amb 90.135 contractes més signats (+41,39%) i interanualment, amb 28.723 contractes més (+10,29%).
 • Creix la contractació indefinida respecte al mes anterior (+22.617 contractes, +93,44%), i també interanualment (+1.482 contractes, +3,27%). La contractació temporal també augmenta intermensualment (+67.518 contractes, +34,88%) i interanualment (+27.241 contractes, +11,65%). L’any anterior la contractació indefinida representava el 16,24% del total de la contractació, aquest setembre és el 15,21%.
 • Novament, la contractació d’aquest mes és imminentment temporal: el 84,79% del total. El 78,70% de la contractació ha estat del sector serveis (242.342 contractes) i el 66,09% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (203.517 contractes). El 13,34% de la contractació ha estat al sector de la construcció.
 • El 50,87% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (156.652 contractes). Les dones han signat el 49,13% del total de la contractació (151.276 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 67,15%. Així, 122.027 de les persones registrades a les oficines de treball, el 32,85%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 39,67% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (98.937 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 59,49% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (220.964 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya 

La UGT de Catalunya considerem que les dades que hem conegut avui apunten cap a un nou model de mercat de treball que ens preocupa: l’estacionalització de l’educació i l’administració pública, que contracta al setembre i acomiada al juny i que no compensa ni absorbeix la tradicional l’estacionalitat del turisme, que contracta al juny i acomiada al setembre.

Al setembre finalitzen molts contractes de temporada i es tornen a contractar persones que s’havien acomiadat abans de l’inici de les vacances d’estiu. En aquest sentit, sectors com l’educació, les activats relacionades amb l’ocupació i l’administració pública han incrementat la contractació aquest mes, mentre que el comerç al detall, els serveis d’allotjament i els servis de menjar i begudes, vinculats al sector turístic han reduït personal.

Denunciem novament l’abús i la utilització fraudulenta de la contractació temporal, que ha suposat la substitució de llocs de treball estructurals, estables i permanents, que haurien d’estar coberts amb contractes indefinits, per treballadors i treballadores temporals. Així mateix, observem l’efecte de l’estacionalitat del nostre mercat de treball, amb la finalització dels contractes de la temporada turística que acabarà el proper mes.

Ens preocupa també el fet que aquest ha estat el primer any, des del 2009, que l’atur s’incrementa de manera consecutiva en els mesos de juliol, agost i setembre. I de manera especial l’augment de l’atur entre les persones més joves, que continua augmentant, i entre les persones majors de 45 anys.

Recordem també que continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi.

Davant tot això la UGT de Catalunya continua reclamant: 

 • La derogació de les reformes laborals, causants de la precarització del el nostre mercat de treball.
 • L’impuls d’un canvi de model productiu, basat en una política industrial activa que inverteixi en innovació, formació i coneixement, amb l’objectiu de desenvolupar activitats econòmiques més estables, que aportin més valor afegit, amb un model de creixement més respectuós amb el medi ambient, generador de treball estable i de qualitat.
 • La utilització de la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral. Iniciar una revisió exhaustiva de l’ús real de la contractació temporal, abordant el més aviat possible la reforma de la legislació en matèria de contractació, definint de manera més clara què és contractació temporal, quan es pot utilitzar i quan no, per augmentar la seva causalitat, articulant un sistema de sancions realment dissuasiu d’aquestes pràctiques il·legals.
 • L’inici del debat al voltant de la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores, com a eina de crear més ocupació i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal, familiar i fomentar la corresponsabilitat.
 • L’establiment d’uns salaris dignes, augmentant l’SMI per complir amb la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà, que en el cas de Catalunya està al voltant dels 1.100 euros, amb l’objectiu de millorar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores. I el trasllat a la negociació col·lectiva dels acords assolits al AENC i l’AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.
 • Dotar la Inspecció de Treball de més recursos i més personal per tal de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació. I estendre la implementació del registre obligatori de la jornada i el control horari en les empreses.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb més recursos humans i tècnics, i disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.
 • Garantir la protecció social de les persones que perden la seva feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb més capacitat protectora i amb més intensitat, i agilitar la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Comments are closed.