Des del dia 1 d’abril les persones treballadores no han d’entregar els comunicat de baixa per incapacitat temporal a l’empresa

El dia 1 d’abril desapareix l’obligació per a les persones treballadores de presentar a l’empresa els comunicats d’incapacitat temporal o baixa laboral.

A partir d’ara serà la Seguretat Social qui comuniqui a l’empresa tant la baixa mèdica inicial com els successius informes de confirmació i el comunicat d’alta. Es farà de forma telemàtica de manera immediata o el primer dia hàbil després de l’expedició del comunicat.

Comunicació de la baixa mèdica segons durada

Els informes de baixa i confirmació de baixa s’emetran en funció del període de durada que estimi el personal mèdic que els emet:

  • Menys de 5 dies:

S’emetrà el comunicat de baixa i alta en un mateix moment. La data d’alta pot ser la mateixa que la de baixa.

La persona treballadora pot sol·licitar un reconeixement mèdic el dia que es fixi l’alta i el personal mèdic podrà emetre una confirmació de baixa si considera que la persona encara no s’ha recuperat.

  • Entre 5 i 30 dies:

S’emetrà el comunicat de baixa amb la data de la revisió mèdica, que haurà de ser en un màxim de 7 dies des de la data de baixa.

Si després de la primera revisió s’emet una confirmació de baixa, les següents seran amb una diferència de màxim 14 dies naturals entre si.

  • Entre 31 i 60 dies:

Primera revisió en un màxim de 7 dies des de la data inicial de baixa i els possibles successius comunicats de confirmació de baixa hauran de ser cada 28 dies com a màxim.

  • 61 dies o més:

Primera revisió en un màxim de 14 dies des de la data inicial de baixa i els possibles successius comunicats de confirmació de baixa hauran de ser cada 35 dies com a màxim.

En qualsevol dels casos, el personal mèdic del sistema públic de salut, l’empresa col·laboradora o la mútua podrà fixar la corresponent revisió mèdica en un període inferior a l’indicat en cada cas.

Comments are closed.