Des del dia 1 d’abril les persones treballadores no han d’entregar els comunicat de baixa per incapacitat temporal a l’empresa

El dia 1 d’abril desapareix l’obligació per a les persones treballadores de presentar a l’empresa els comunicats d’incapacitat temporal o baixa laboral. A partir d’ara serà la Seguretat Social qui comuniqui a l’empresa tant la baixa mèdica inicial com els successius informes de confirmació i el comunicat d’alta. Es farà de forma telemàtica de manera immediata o el primer dia hàbil després de l’expedició del comunicat. Comunicació de la baixa mèdica segons durada Els informes de baixa i confirmació de Continua llegint

La UGT de Catalunya guanya una sentència que declara com a “malaltia professional” una situació d’Incapacitat Temporal per infecció de coronavirus

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya guanyem una sentència que declara que els períodes d’Incapacitat Temporal d’una treballadora, gericultora en una residència d’ancians, amb diagnòstic “Infecció per coronavirus no especificada”, deriven de Malaltia Professional.   El Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, en aquesta sentència innovadora, reconeix que l’essencial per a determinar si un centre és sociosanitari o no, i així acollir-se a l’article 5 del RD Llei 6/2020 i a l’article 6 del RD Llei 3/2021, “no és Continua llegint