Es ratifica l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC)

Es ratifica l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) que conjuga la millora de salaris, igualtat i condicions laborals de les persones treballadores amb la millora de la flexibilitat negociada i la competitivitat de les empreses. 

L’acte de ratificació ha tingut lloc el 24 de juliol a la tarda a la seu del CTESC, amb la Presidència i/o secretaries generals de les organitzacions patronals i sindicals

Les organitzacions sindicals i les patronals més representatives de Catalunya – UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i Fepime- han compartit l’aprovació dels seus diferents òrgans de direcció, ratificant l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC), que se signarà el pròxim 3 de setembre en presència del President de la Generalitat, Quim Torra, al Palau de la Generalitat.

L’AIC respon a la necessitat d’aconseguir equilibris justos i equitatius entre les necessitats de competitivitat i eficiència de les empreses, i la millora dels drets i condicions de treball, salarials i d’igualtat de les persones treballadores.

Els criteris salarials acordats responen a la necessitat de creixement dels mateixos, en el nou context econòmic de recuperació, incorporant nous criteris sobre salaris variables, fent-los compatibles amb la competitivitat i productivitat de les empreses, i valorant la situació de cada empresa i sector.

També cal destacar els acords en matèria d’igualtat per eliminar la bretxa salarial, i la recomanació d’implantar mesures d’igualtat i a recomanar la implantació, si s’escau, de plans d’igualtat a les empreses no obligades. També inclou mesures específiques de no discriminació per al col·lectiu LGTBI. Així mateix, l’AIC incorpora també la gestió de la diversitat d’origen de les persones treballadores i es pronuncia per l’ocupació ordinària de les persones amb discapacitat i la reordenació dels centres especials de treball.

L’acord preveu la revisió i la racionalització del mapa dels convenis de Catalunya, identificant i reconduint els buits de cobertura. L’AIC permet una millor organització i interlocució sindical en tota la cadena de subcontractació, i orienta a les empreses multiserveis a l’aplicació, com a mínim, del conveni sectorial de l’activitat objecte de subcontractació, a partir de l’anàlisi sectorial corresponent i la seva pròpia autonomia. L’AIC preveu avançar en mesures contra els supòsits de la falsa economia col·laborativa de plataforma a través d’una comissió tècnica al Consell de Relacions Laborals.

L’acord suposa avenços en matèria de protecció dels drets de les persones i l’estabilitat en l’ocupació, amb acords en la gestió del temps de treball, integrant millores en la gestió negociada de la flexibilitat i la compatibilització de la reducció de jornada anual en els sectors on s’escaigui, amb l’adopció de mecanismes de flexibilitat i la competitivitat de les empreses en la gestió del temps de treball, la contractació o la mobilitat i polivalència funcional, entre d’altres. Tanmateix, s’aposta per l’ocupació estable i l’actuació amb criteris de causalitat per erradicar la contractació temporal injustificada.

S’aborden per primera vegada problemàtiques relacionades amb la mobilitat geogràfica internacional, o les relacionades amb aspectes de les noves tecnologies i el seu ús personal proporcionat, la desconnexió digital de les persones treballadores en finalitzar la jornada, o aspectes relatius al teletreball.

En matèria d’absentisme laboral, les parts consideren convenient abordar aquesta matèria, i es preveuen mesures específiques i la creació d’un grup de treball per a tractar noves propostes.

En salut laboral, les línies de l’AIC avancen en el fet d’adaptar les mesures i els protocols a l’evolució tecnològica i la digitalització, també en la protecció de la maternitat, la discapacitat sobrevinguda i els desplaçaments durant la jornada, entre altres novetats, així com la voluntat d’informar i prevenir les conseqüències del consum de substàncies addictives.

En formació professional, l’acord incorpora noves polítiques de prospecció de necessitats formatives per activar la formació i el seu reconeixement com a factors essencials del nou model productiu. També integra l’FP dual o en model d’alternança per aconseguir un nou model industrial més integrador i competitiu.

L’acord aprofundeix en les polítiques negociades de responsabilitat social empresarial, amb clàusules concretes per als convenis col·lectius, la qualitat social de la contractació pública, l’adhesió de l’AIC a l’Agenda 2030 de Nacions Unides i el compromís amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la dignificació de les persones treballadores de la llar segons el Conveni 189 de l’OIT.

Els signants de l’AIC es comprometen a portar els continguts a les meses negociadores dels convenis per adaptar-los a cada realitat, sempre amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, així com la millora de la competitivitat de les empreses. Aquest acord ha de facilitar la resolució pacífica de les qüestions que s’inclouen en les negociacions dels convenis de sector o d’empresa.

Comments are closed.