Nou complement de maternitat de les pensions contributives per a reduir la bretxa de gènere

El Reial decret llei 3/2021, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, publicat al BOE d’avui, aprova un nou complement vinculat a la maternitat i paternitat amb l’objectiu de reduir la bretxa de gènere que actualment es produeix en les pensions.

Aquest nou complement suposa una garantia expressa en la lluita contra la bretxa de gènere per a les persones pensionistes que hagin tingut llargs períodes en la cura de fills o filles, i s’ajusta a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va declarar contrari a la normativa comunitària d’igualtat l’antic complement de maternitat aprovat pel PP l’any 2015. Així, substitueix a l’article 60 que va ser introduït en la Llei General de Seguretat Social per la Llei 48/2015, que establia un suplement només per a les dones a partir del segon fill, i que una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va considerar discriminatori.

El nou complement es concedirà al progenitor/a que acrediti un perjudici en la seva carrera professional després del naixement del fill o filla. Però si els dos progenitors acrediten el perjudici o si cap dels dos ho fa, el dret se’l reconeixerà a la mare fins que no hi hagi un reconeixement de l’altre progenitor, contribuint així a la reducció de la bretxa de gènere.

El nou complement per a reduir la bretxa de gènere tindrà major abast que l’actual complement de maternitat, en abonar-se a partir del primer fill , i no del segon com passava amb el complement anterior. A més es contempla que el beneficiari pugui ser el pare si acredita un perjudici en la seva carrera professional vinculat al naixement del fill o filla, o si se’l reconeix una pensió de viduïtat per mort de l’altre progenitor i algun dels fills o filles en comú tingui dret a rebre una pensió d’orfandat.

També suposa una ampliació respecte al complement vigent fins ara en incloure també la jubilació anticipada voluntària.

La compensació serà una quantia fixa de 378 euros anuals per cada fill/a a partir del primer/a (fins a un màxim de quatre), que es reconeixerà en totes les modalitats de pensió (jubilació, jubilació anticipada voluntària, incapacitat permanent i viduïtat), excepte la jubilació parcial. Aquesta quantia s’anirà actualitzant d’acord amb la revaloració de les pensions i no computa a l’efecte de complement a mínims ni com a topall de la pensió.

La mesura estarà en vigor mentre la bretxa de gènere de les pensions sigui superior al 5%, o sigui, mentre la diferència entre l’import mig de les pensions de jubilació contributiva causades en un any pels homes per les dones sigui inferior al 5%. En concret, en l’últim mes, la pensió mitjana del sistema dels homes va ser de 1.248,99 euros, mentre que la mensualitat mitjana percebuda per les dones va ser de 824,65 euros, la qual cosa situa la bretxa mitjana en el 30%. I en les noves altes de la pensió contributives de jubilació és del 19,3%.

En el marc del Diàleg Social s’ha de realitzar una avaluació periòdica, cada cinc anys, i la derogació d’aquesta mesura s’ha de fer prèvia consulta als interlocutors socials.

El nostre sindicat valora de manera positiva aquest nou complement, però també valora que es tracta d’un plantejament parcial, ja que és una mesura més que no posa fi la bretxa de gènere.

Comments are closed.