Juliol 2018: continua la precarietat

El 88% de la contractació ha estat temporal i al sector serveis. El 70% de les persones en situació d’atur cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobra res.

ATUR I CONTRACTACIÓ JULIOL 2018 – Principals Dades Catalunya

Aquest mes destaquem:

 • Com és habitual al juliol, torna a baixar l’atur a Catalunya, tot i que es tracta de la reducció més baixa des del juliol de 2012. Percentualment, la reducció de l’atur a Catalunya ha estat inferior a la de l’Estat espanyol.
 • Estem davant la xifra d’atur més baixa des del setembre de 2008 (354.215 persones en situació d’atur), però encara lluny de les 255.527 persones en situació d’atur del juliol de 2007.
 • L’estacionalitat del nostre mercat de treball, els contractes de temporada, de curta durada, parcials, amb salaris baixos, i amb poca qualificació requerida fa que es redueixi l’atur durant els mesos d’estiu. En aquest sentit, l’atur baixa a totes les províncies a excepció de Barcelona.
 • Aquest mes l’atur masculí s’ha reduït mentre que el femení s’ha incrementat, i les dones representen el 58% del total de l’aturL’atur juvenil també es redueix a conseqüència de les ocupacions temporals estivals.
 • Ens preocupa, però, la població major de 45 anys, que representa el 54,64% del total de l’atur (201.678 persones).
 • L’atur entre la població estrangera desocupada també baixa en 536 persones respecte el mes anterior (-3,1%) i en 2.279 persones en un any (-0,7%) i representa el 19,23% del total de l’atur, amb 70.987 persones en situació de desocupació.
 • Se signen més contractes que el mes anterior i més contractes que ara fa un any. Però la contractaciód’aquest mes de juliol és imminentment temporal i es perd contractació indefinida, agreujant més la precarietat del nostre mercat de treball: el 86,22% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,99% de la contractació ha estat del sector serveis (265.609 contractes) i el 87,70% del total de la contractació del mes de juliol ha estat temporal i del sector serveis (232.949 contractes).
 • Alertem sobre l’increment en l’ús del contracte de recolzament a emprenedors, impulsat per la reforma laboral de l’any 2012 i que amaga la precarietat en la contractació indefinida: amb 6.045 contractes signats, aquest mes de juliol representa el 15,28% del total de la contractació indefinida i ha crescut un 17,26% en el darrer any.
 • El 52,98% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (173.770 contractes). Les dones han signat el 47,02% del total de la contractació (154.197 contractes).
 • També creix l’afiliació a la Seguretat Social, respecte al mes passat i a l’any anterior.
 • El nombre de persones beneficiàries de prestacions (209.506 persones el juny de 2018) cau un 1,26% respecte el mes anterior i un 4,88% interanualment. La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 56,59%. Així, 160.686 de les persones registrades a les oficines de treball, el 43,41%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 46,45% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (97.312 persones) perceben una prestació no contributiva (430€ de mitjana).
 • El 69,69% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res, (257.998 persones).
 • Continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. Si comparem amb el juliol de 2007:
  • Tenim 113.549 persones més en situació d’atur. 
  • Hi ha 40.106 persones menys afiliades a la seguretat social.
  • Tenim 1.444 joves més en situació d’atur.
  • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
  • El percentatge de contractes temporals signats és 1,5 punts percentuals més alta.
  • La cobertura de prestacions s’ha reduït gairebé 19 punts percentuals.

 Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals imposades.
 • Impulsar un canvi de model productiu basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Impulsar la contractació indefinida i fomentar la jornada completa, en contraposició de l’abús en la contractació temporal fraudulenta i la contractació parcial involuntària, i fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, per evitar les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
 • Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, amb un salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Perseguir i denunciar la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms per assolir la premissa “a igual treball, igual sou”.
 • Garantir i reforçar la protecció social de les persones que perden la feina, amb unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, i uns serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.

Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Comments are closed.