UGT firma el nuevo Convenio Colectivo de Bricodepot

Tras duras negociaciones con la Empresa, finalmente, ha sido posible la firma de un nuevo convenio colectivo en la empresa Euro Depot España S.A.U. Si bien las pretensiones empresariales inicialmente pasaban por planteamientos que mejoraban tibiamente las condiciones laborales de la plantilla de esta empresa, la responsabilidad de las partes negociadoras se ha impuesto y el resultado ha sido no solo el mantenimiento de muchos derechos laborales, lo que hoy en día ya es un logro en sí, sino también Continua llegint

Firmado el Convenio Colectivo Sectorial de Grandes Almacenes

UGT consigue más derechos y más salario para los trabajadores del sector de grandes almacenes. El nuevo convenio, que afecta a 260.000 trabajadores y trabajadoras, fija un incremento salarial del 2,5% para 2017. Finalmente, se ha logrado el objetivo marcado por UGT desde el inicio de la negociación: recuperación de derechos y de poder adquisitivo. Así podríamos resumir tres meses de intensa negociación con la patronal ANGED, donde la plataforma reivindicativa de la Unión General de Trabajadores marcó, desde el Continua llegint

Declarat NUL l’acomiadament d’un delegat d’UGT a l’empresa BAUHAUS

El passat dia 23 de Febrer de 2017, el jutjat social nº 2 de València, ha declarat NUL amb lesió del seu dret fonamental a la llibertat sindical del company del centre de Bauhaus de Paterna (València) i a la readmissió amb abonament dels salaris deixats de percebre des del seu acomiadament. Els fets van tenir lloc durant el procés d’eleccions sindicals que es van realitzar a l’empresa el 2 de Juny de 2016, on el company va ser, a Continua llegint

Desbloqueig de la negociació del conveni col•lectiu de Decathlon per la pressió dels sindicats

La ferma negativa a acceptar les propostes de l’empresa, juntament amb la denúncia interposada per la UGT, obliguen a l’empresa a sortir de l’immobilisme. En l’última reunió de la taula negociadora del Conveni Col·lectiu de Decathlon Espanya que va tenir  lloc el passat dimecres, finalment es va produir un acostament de posicions per part de l’empresa amb una nova bateria de propostes, que si bé és cert que bastant allunyades de la plataforma inicial de la RLT, sí suposen un Continua llegint

Durant les vacances es retribuirà el complement de nocturnitat a Alcampo

Acord pactat davant l’Audiència Nacional entre els sindicats i Alcampo.  El passat dia 15 de novembre de 2016, ha estat pactat pels sindicats, entre ells FeSMC-UGT, amb l’empresa Alcampo un acord que garanteix la percepció, durant els períodes de gaudi de les vacances de la mitjana, del plus de nocturnitat cobrat l’any natural anterior. Amb aquest acord es dóna compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que establia el criteri de percepció durant les vacances Continua llegint