La UGT de Catalunya guanya una sentència sobre assetjament sexual per raó de gènere que condemna a l’empresa a traslladar a l’assetjador de centre de treball.

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya guanyem una sentència innovadora, en matèria d’assetjament sexual per raó de gènere, que condemna a l’empresa, no només al cessament de la conducta i una indemnització per danys, si no a traslladar a l’assetjador a un altre centre de treball.

En el present cas, la treballadora manifestava que estava patint assetjament laboral en el seu centre de treball (un restaurant), sent l’assetjador el responsable màxim del centre.L’assetjament consistia en manifestacions verbals racistes i sexistes, així com “tocaments” no consentits per la treballadora. Tot això acompanyat d’un tracte laboral específic, denigrant, i que no aplicava amb ningú més com, per exemple, castigar-la mirant a la paret, al “racó de pensar”, etc…

Davant aquesta intolerable situació es va plantejar una demanda de vulneració de drets fonamentals amb motiu de l’assetjament sexual, emparat en el principi de no discriminació, dret a la integritat moral i dret al respecte de la seva intimitat.

A més, en virtut de la nova Llei 15/2022, de data 13 de juliol de 2022, d’igualtat de tracte i no discriminació es va sol·licitar, no només el cessament de la conducta i una indemnització per danys i perjudicis, si no el trasllat de l’assetjador a un altre centre de treball.

Finalment, el Jutjat estima íntegrament la demanda, declarant provada la situació d’assetjament sexual per raó de gènere i condemna a l’empresa a cessar la conducta i a traslladar a l’assetjador a un altre centre de treball.

Així mateix, el Jutjat condemna, solidàriament, a l’empresa i a l’assetjador a l’abonament d’una indemnització de 10.000,00 € en concepte de danys i perjudicis en favor de la treballadora.

Comments are closed.