Signat Pla d’Igualtat per a totes les empreses d’Abertis Autopistes

El passat 19 de maig va tenir lloc la signatura del Pla d’Igualtat per a totes les empreses de Abertis Autopistes  per part de la direcció i la part social, UGT i CCOO, tal com es va pactar en Capítol 10 del Conveni Col·lectiu. Aquest Pla d’Igualtat pretén, a partir del diagnòstic realitzat de la situació en les diferents empreses, establir mesures concretes que condueixin a millorar i igualar el tracte rebut i les oportunitats laborals entre tots els col·lectius, amb Continua llegint

L’Audiència Nacional dóna la raó a UGT i Abertis Autopistes haurà d’abonar una mitjana dels conceptes variables els mesos de vacances

En el dia d’avui hem rebut la Sentència de l’Audiència Nacional respecte al conflicte col·lectiu interposat per UGT, i en el qual demandàvem que s’abonés, durant els períodes vacacionals, la mitjana dels conceptes salarials variables que haguessin correspost en el supòsit d’haver treballat. La reclamació té el seu origen en l’actuació empresarial, ja que en el període vacacional només abona els conceptes fixos de l’estructura salarial; actuació aquesta que no es correspon amb l’establert en el Conveni nº 132 de Continua llegint

UGT Abertis reclama el pagament dels variables els mesos de vacances, davant l’Audiència Nacional

El passat 23 de setembre es va celebrar l’acte de judici a l’Audiència Nacional relatiu a la reclamació econòmica d’UGT consistent en què, en el període vacacional, per evitar el perjudici econòmic que es produeix a la nòmina, s’aboni a tota la plantilla la quantitat mitjana dels conceptes variables que no es reporten amb ocasió d’aquestes vacances. La reclamació té el seu origen en l’actuació empresarial, que en el període vacacional només abona els conceptes fixos de l’estructura salarial; actuació aquesta que no es Continua llegint

Acte de Conciliació sense acord en la reclamació del pagament de variables en període de vacances a Abertis Autopistes

El passat 28 d’abril UGT va sol·licitar reunió de la Comissió Paritària, sense obtenir cap mena de resposta, a fi de concretar, la manera  com l’empresa  ha de retribuir en els períodes vacacionals l’equivalent al que es percep com a variables. Aquesta setmana s’ha celebrat l’acte de conciliació a Madrid i, en línia amb l’absència de diàleg que preconitza la part empresarial, ha resultat sense efecte. Des d’UGT hem sol·licitat a l’empresa que en el període de vacances retribueixi a la plantilla, no Continua llegint