Guia d’aplicació de l’AIC 2018-2020

El 3 de setembre la UGT de Catalunya va signar l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC 2018-2020), juntament amb CCOO de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i Fepime. L’AIC és l’instrument que estableix el marc de la negociació col·lectiva en l’àmbit català i acorda els criteris generals de negociació i l’estructura dels convenis col·lectius que es negocien a Catalunya, criteris que després s’hauran de traslladar als convenis, ja siguin d’àmbit català, provincial o d’empresa. Per facilitar-vos l’aplicació d’aquest acord en l’àmbit Continua llegint

UGT denuncia los convenios colectivos de ADIF, ADIF Alta Velocidad y Grupo RENFE

UGT abordó en la negociación mejoras para los trabajadores en el aumento de las tasas de reposición, la construcción de herramientas que favorezcan el relevo generacional haciéndolas compatibles con aquellas que ya funcionan en las empresas como las jubilaciones parciales o las desvinculaciones. Ayer procedimos a realizar los trámites necesarios para denunciar los convenios colectivos de ADIF, ADIF Alta Velocidad y del Grupo RENFE, cuyas vigencias finalizan el 31 de diciembre. Asimismo, se han mantenido reuniones de los CGE de Continua llegint

Sindicatos y patronal firman el VI convenio colectivo de empresas de trabajo temporal

El nuevo convenio sitúa el Salario Mínimo de Convenio en los 14.000 euros anuales, y afectará a 7.162 trabajadores y trabajadoras del sector. Los términos acordados en cuanto a retribución suponen unas subidas acumuladas del 26,90% para el Grupo 1; del 15,74% para el Grupo 2; y del 9,80% para los demás trabajadores. Casi 750.000 trabajadores y trabajadoras se beneficiarán del acuerdo y, en especial, los 7.162 trabajadores de estructura con los que cuenta el sector. Recoge la voluntad de Continua llegint

Serunion se compromete con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Ayer, día 16 de Octubre se firmó el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la empresa SERUNION S.A. Con este documento se van a poner en marcha una serie de medidas que ayudarán a mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa, en la que trabajan un total de 13.707 personas, de las que más del 85% son mujeres. No hablamos de la necesidad de tener que trabajar la igualdad en esta Continua llegint

VALORACIÓ IPC SETEMBRE 2018: La UGT de Catalunya exigeix a les empreses que apliquin els acords salarials al voltant del 3% pactats a l’AENC i l’AIC

No es pot ajornar més la recuperació del poder adquisitiu de treballadors, treballadores i famílies. Denunciem les abusives pujades de preu de l’energia, que afecten en major mesura els salaris més baixos i vulnerables. Segons les dades publicades avui per l’INE, durant el mes de setembre els preus han  augmentat un 0,1% a Catalunya i un 0,2% a l’Estat, el que situa la variació interanual tant catalana com espanyola en el 2,3%. Els grups que més s’han incrementat a Catalunya Continua llegint